Nevel in de Alde Feanen 5

Nevel in de Alde Feanen 5

Hendrik van Kampen

De Boorne in de ochtendnevel

De Boorne in de ochtendnevel

Hendrik van Kampen

Ochtend in de Hemrikkerscharren

Ochtend in de Hemrikkerscharren

Hendrik van Kampen

Sneeuw in het Mandefjild

Sneeuw in het Mandefjild

Hendrik van Kampen

Ochtend in de Merskenheide

Ochtend in de Merskenheide

Hendrik van Kampen

Noords Friesland buitendijks

Noords Friesland buitendijks

Hendrik van Kampen

Noords Friesland buitendijks in de winter

Noords Friesland buitendijks in de winter

Hendrik van Kampen

Noords Friesland buitendijks zomerpolder

Noords Friesland buitendijks zomerpolder

Hendrik van Kampen

Jonge beuken in Olterterp

Jonge beuken in Olterterp

Hendrik van Kampen

Beuk in bos bij Olterterp

Beuk in bos bij Olterterp

Hendrik van Kampen

Oosterstrand Schiermonnikoog

Oosterstrand Schiermonnikoog

Hendrik van Kampen

Bospad bij Slotplaats in Bakkeveen

Bospad bij Slotplaats in Bakkeveen

Hendrik van Kampen